Edicija “ Biblioteka Hispania“ obuhvata prevode značajnih dela sa španskog govornog područja, pre svega klasike španske, meksičke i argentinske književnosti. Edicija predstavlja pokušaj da se srpskoj kulturnoj sredini predstave klasici španske i hispanoameričke književnosti koji nikada ranije nisu prevođeni na srpski jezik.