Gljive su neobičan, raznovrsan i nedovoljno proučen svet. Budući da ne vrše osnovnu funkciju biljaka fotosintezu jer ne poseduju hlorofil. Ne kreću se i ne razmnožavaju polno poput životinja. Ne mogu se svrstati ni u prvo ni u drugo carstvo, već predstavljaju carstvo za sebe.