Partenon

POSLOVNI PODACI

Partenon M.A.M. Sistem D.O.O.

Delatnost: Izdavanje knjiga

Šifra delatnosti: 5811

Adresa: Simina 9a , 11000 Beograd

MB: 07741383

PIB: 101512173

Web: https://www.partenon.rs

E-mail: partenonsistem@gmail.com

tel: 011/2445-458, 064/3007-104

 

 

REKLAMACIJE

Reklamacije možete poslati na knjigepartenon@gmail.com gde ćete navesti ime i prezime, e-mail adresu, broj narudžbenice koju ste dobili sa robom i opis razloga reklamacije.

 

Odgovor ćete dobiti najkasnije 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem.

 

Partenon M.A.M. Sistem D.O.O., ima rok od 15 dana da reši reklamaciju. Partenon M.A.M. Sistem D.O.O. je dužan da bez odlaganja vrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obazac za odustanak.

 

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača.

 

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je navedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 

ODUSTANAK OD UGOVORA

Predugovorno obaveštavanje potrošača vrši se tako što su kupcu pre plaćanja objašnjeni uslovi kupovine kao i prikaz specifikacija celokupne porudžbine.

 

Po aktuelnom Zakonu o zaštiti potrošača, član 27, potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana. Pravo na odustanak potrošač ostvaruje popunjavanjem Obrasca za odustanak i slanjem popunjenog obrasca trgovcu u roku od 14 dana od dana prijema robe. U slučaju odustanka potrošač snosi samo troškove povraćaja robe.

 

Obrazac za odustanak od ugovora možete preuzeti ovde.

 

Mejl adresa na koju možete poslati obazac za odustanak od ugovora: knjigepartenon@gmail.com

 

Adresa na koju možete poslati obazac za odustanak od ugovora (i robu): Partenon M.A.M. Sistem D.O.O., Ustanička 25, 11000 Beograd

POSLEDICE OTKAZIVANJA UGOVORA – POVRAT ROBE, POVRAT NOVCA

Partenon M.A.M. Sistem D.O.O. je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad je primio obrazac za odustanak.

 

Partenon M.A.M. Sistem D.O.O. može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.

Partenon M.A.M. Sistem D.O.O. vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

 

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je robu platio nekom od platnih kartica, Partenon M.A.M. Sistem D.O.O. je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i drugih elektronskih metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava isključivo na račun korisnika kartice.

 

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je robu platio opštom uplatnicom, Partenon M.A.M. Sistem D.O.O. je u obavezi da povraćaj izvrši uplatom na tekući račun kupca.

 

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je robu platio virmanom─ pravna lica, Partenon M.A.M. Sistem D.O.O. je u obavezi da povraćaj izvrši uplatom na tekući račun kupca.

 

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je robu platio pouzećem, Partenon M.A.M. Sistem D.O.O. je u obavezi da povraćaj izvrši uplatom na tekući račun kupca.

SAOBRAZNOST

Ostvarivanje prava na reklamaciju po osnovu saobraznosti.

 

Partenon M.A.M. Sistem D.O.O.  je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

 

Partenon M.A.M. Sistem D.O.O. je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2. godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošače, može se pretpostaviti da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača.

 

Potrošač može ostvariti svoja prava na reklamaciju po osnovu saobraznosti u roku od 2 godine.

 

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi Partenon M.A.M. Sistem D.O.O.