Prof. dr Predrag M. Peško

Prof. dr Predrag M. Peško

Uža profesionalna orijentacija:

Benigne i maligne bolesti gornjeg digestivnog trakta: hipofarinksa, jednjaka, želuca i dvanaestopalačnog creva.

Obrazovanje:

 • Doktorska disertacija na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1992.
 • Magistarska teza 1985.
 • Specijalizacija opšte hirurgije na i hirurškoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra u Beogradu 1982-1986.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1974-1980.

Radno iskustvo:

 • Atlas opšta bolnica od 2016.
 • Redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2004.
 • Direktor Instituta za bolesti digestivnog sistema Kliničkog centra Srbije 2001.
 • Načelnik hirurških grana i zamenik generalnog direktora Kliničkog centra Srbije 2001.
 • Vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1998, reizabran 2003.
 • Docent na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta 1994.
 • iNačelnik centra za hirurgiju jednjaka I hirurške klinike, Instituta za bolesti digestivnog sistema Kliničkog centra Srbije 1993.
 • Asistent na katedri hirurgije Medicinskog fakulteta 1987, reizabran 1991.
 • Sekretar katedre hirurgije Medicinskog fakulteta 1987-1992.
 • Lekar specijalista hirurg na I hirurškoj klinici Instituta za bolesti digestivnog sistema Kliničkog centra Srbije 1986.
 • Lekar na specijalizaciji opšte hirurgije na I hirurškoj klinici Instituta za bolesti digestivnog sistema Kliničkog centra Srbije 1982-1986.
 • Male
 • 1