Jovanka Božić

Jovanka Božić

Jovanka Božić rođena je 1953. godine u selu Vrelo, Ub. Magistar je političkih nauka, pisac i slikar. Predaje sociologiju u Valjevskoj gimnaziji. Objavila je tri autorske monografije, preko dvadeset naučnih radova, pet knjiga proze i poezije. Zastupljena je u antologijama. Održala je šest samostalnih izložbi. Nagrađivana je za poeziju i prozu.

  • Male
  • 2